Fitxa inscripció Sports Club

Aquesta activitat està temporalment suspesa. Li recomanem unir-se al nostre newsletter per a rebre qualsevol novetat. ¡Gràcies!

Trie les activitats:

Preus:

  • Matrícula 50€ (Subvencionada a abonats del club i pare i mares de jugadors Escola i Pedrera)
  • 1 dia a la setmana 15€/mes
  • 2 dies a la setmana en la mateixa franja horària: 20€/mes
  • Combinar running amb preparació física realitzant dos dies d'una activitat i un dia d'una altra 25€/mes
  • Combinar running amb preparació física realitzant dos dies totes dues activitats 30€/mes

Qüestionari d'activitat física i salut

Emplenar qüestionari

Activitat Física

A continuació, li preguntaré pel temps que passa realitzant diferents tipus d'activitat física. Li pregue que intente contestar a les preguntes, encara que no es considere una persona activa.Pense primer en el temps que passa en el treball, que es tracte d'una ocupació remunerada o no, d'estudiar, de mantindre la seua casa, de collir, de pescar, de caçar o de buscar treball [inserisca altres exemples si és necessari]. En aquestes preguntes, les 'activitats físiques intenses' es refereixen a aquelles que impliquen un esforç físic important i que causen una gran acceleració de la respiració o del ritme cardíac. D'altra banda, les 'activitats físiques d'intensitat moderada' són aquelles que impliquen un esforç físic moderat i causen una lleugera acceleració de la respiració o del ritme cardíac.

En el treball

Exigeix el seu treball una activitat física intensa que implica una acceleració important de la respiració o del ritme cardíac, com [alçar pesos, cavar o treballs de construcció] durant almenys 10 minuts consecutius?

En una setmana típica, quants dies realitza vosté activitats físiques intenses en el seu treball?

En un d'aqueixos dies en què realitza activitats físiques intenses, quant temps sol dedicar a aqueixes activitats?

Exigeix el seu treball una activitat d'intensitat moderada que implica una lleugera acceleració de la respiració o del ritme cardíac, com caminar de pressa [o transportar pesos lleugers] durant almenys 10 minuts consecutius?

En una setmana típica, quants dies realitza vosté activitats d'intensitat moderada en el seu treball?

En un d'aqueixos dies en què realitza activitats físiques d'intensitat moderada, quant temps sol dedicar a aqueixes activitats?

Per a desplaçar-se

Camina vosté o usa vosté una bicicleta almenys 10 minuts consecutius en els seus desplaçaments?

En una setmana típica, quants dies camina o va amb bicicleta almenys 10 minuts consecutius en els seus desplaçaments?

En un dia típic, quant temps passa caminant o anant amb bicicleta per a desplaçar-se?

En el temps lliure

En el seu temps lliure, practica vosté deportes/fitness intensos que impliquen una acceleració important de la respiració o del ritme cardíac com [córrer, jugar al futbol] durant almenys 10 minuts consecutius?

En una setmana típica, quants dies practica vosté deportes/fitness intensos en el seu temps lliure?

En un d'aqueixos dies en què practica deportes/fitness intensos, quant temps sol dedicar a aqueixes activitats?

En el seu temps lliure practica vosté alguna activitat d'intensitat moderada que implica una lleugera acceleració de la respiració o del ritme cardíac, com caminar de pressa, [anar amb bicicleta, nadar, jugar al volleyball] durant almenys 10 minuts consecutius?

En una setmana típica, quants dies practica vosté activitats físiques d'intensitat moderada en el seu temps lliure?

En un d'aqueixos dies en què practica activitats físiques d'intensitat moderada, quant temps sol dedicar a aqueixes activitats?

Comportament sedentari

La següent pregunta es refereix al mateix temps que sol passar assegut o recolzat en el treball, a casa, en els desplaçaments o amb els seus amics. S'inclou el temps passat [davant una taula de treball, assegut amb els amics, viatjant amb autobús o amb tren, jugant a les cartes o veient la televisió], però no s'inclou el temps passat dormint.

Quan temps sol passar assegut o recolzat en un dia típic?

Contacta'ns

Si tens qualsevol dubte amb la inscripció, telefona'ns

961215543

Suport tècnic

Si té qualsevol incidència tècnica amb la inscripció, escriga al suport tècnic en WhatsApp

WhatsApp 687717491

Dades per a la domiciliació bancària:

*La informació bancària rebuda serà processada de manera oculta i segura

** ES RESERVA EL DRET A COBRAR 5€ PER DESPESES OCASIONADES EN CAS DE DEVOLUCIÓ DEL REBUT I VOLTA A PASSAR.

En compliment de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016, se l'informa que les dades personals que ens ha facilitat seran (o han sigut) incorporats a un registre d'activitats titularitat de FUNDACIÓ VALÈNCIA BASQUET 2000 Amb CIF G96614474 i les finalitats del qual són; la gestió integral dels nostres campus de bàsquet i el mantindre-ho informat de les pròximes novetats i activitats de la Fundació.

Se l'informa també que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, potabilitat, limitació de tractament,cancel·lació i, en el seu cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del seu DNI a la següent adreça: BOMBER RAMON DUART, S/N, 46013, VALÈNCIA o a través de valencia.basket@valenciabasket.com així com reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l'interessat considere que FUNDACION VALENCIA BASKET 2000 ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Este sitio utiliza cookies

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies, visite nuestra política de privacidad para mayor información.