Fitxa inscripció L'Alqueria Academy

* En acabar la inscripció, rebrà un correu electrònic de confirmació amb la informació rebuda.

Termini, pagaments i condicions

Reserva de plaça: 1.000€
El pagament es realitza amb targeta

Serà necessari realitzar el pagament online, des d'aquest formulari, per a formalitzar la inscripció.

- Haurà de pagar una matrícula de 4.000€ abans del 30 de juny de 2020.
- Totes dues quantitats seran descomptades del pagament total de 26.000€.
- Aquesta reserva no és reembossable.
- El pagament restant es realitzarà per domiciliació mitjançant 10 quotes mensuals de 2.100 euros cadascuna


Si no s'efectua el pagament en el termini establit, es donarà com perduda la plaça.

El preu inclou

 • Allotjament en habitació i Pensió Completa en el Resort Mes Camarena. Consultar altres opcions d'Allotjament
 • Curs acadèmic triat en Col·legi Mes Camarena.
 • Entrenaments individuals i d'equip amb València Basket.
 • Participació en competicions.
 • Trasllats Mes Camarena - L’*Alqueria del Basket.
 • Equipaments esportius oficials d'entrenament, de joc i de passeig.
 • Activitats complementàries.
 • No estan inclosos en el preu del paquet les despeses que comporte l'obtenció del *transfer internacional o ‘*special case’ per a la inscripció del jugador.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

Si per qualsevol circumstància es cancel·la la reserva per part del participant, s'haurà d'enviar un correu a l'adreça recepcion@alqueriadelbasket.com, La data de recepció de l'email de cancel·lació serà la que es tinga en compte per a procedir a la devolució total o parcial de la matrícula del curs en cas de ser procedent la mateixa. Aquesta devolució s'efectuarà segons els següents paràmetres:

 1. Cancel·lació més de 45 dies abans del començament del programa: devolució del 100%
 2. Cancel·lació entre 44 i 30 dies abans del començament del programa: devolució del 75%
 3. Cancel·lació entre 29 i 15 dies abans de començament del programa: devolució del 50%
 4. Cancel·lació en els 14 dies abans del començament del programa o una vegada iniciat aquest: no es retornarà cap import.

Política de privacitat

En compliment de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016, se l'informa que les dades personals que ens ha facilitat seran (o han sigut) incorporats a un registre d'activitats titularitat de FUNDACIÓ VALÈNCIA BASQUET 2000 Amb CIF G96614474 i les finalitats del qual són; la gestió integral de la nostra escola de bàsquet i el mantindre-ho informat de les pròximes novetats i activitats de la Fundació.

Accepte que FUNDACIÓ VALÈNCIA BASQUET 2000 comunique les dades facilitades a VALÈNCIA BASKET CLUB SAD perquè em mantinga informat sobre productes, serveis o promocions relacionades amb el sector del bàsquet que pogueren ser del meu interés per qualsevol mitjà, inclòs l'electrònic.

Accepte que FUNDACIÓ VALÈNCIA BASQUET 2000 tracte la imatge del participant en l'activitat, parcial o total, en qualsevol suport gràfic o visual (fotografia, vídeo o similar) per al seu ús en els mitjans de difusió presents i futurs de la FUNDACIÓ VALÈNCIA BASQUET 2000 i/o el VALÈNCIA BASKET CLUB SAD (web, fullets, revistes del club, campionats, xarxes socials, etc.)

Se l'informa també que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, potabilitat, limitació de tractament,cancel·lació i, en el seu cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del seu DNI a la següent adreça: BOMBER RAMON DUART, S/N, 46013, VALÈNCIA o a través de valencia.basket@valenciabasket.com així com reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l'interessat considere que FUNDACION VALENCIA BASKET 2000 ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Dades per a la domicilicació bancària

*La informació bancària rebuda serà processada de manera oculta i segura

Este sitio utiliza cookies

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies, visite nuestra política de privacidad para mayor información.