Registra't a l'Escola d'Estiu de L'Alqueria


PER A XIQUETES I XIQUETS ENTRE 5 I 11 ANYS

Dates des del 28 de Juny al 30 de Juliol

Matins (de 8.30 a 14:00h) Dia solt: 20€ | Setmana completa: 90€

Dia complet (de 8.30 a 18:00h) Dia solt: 35€ | Setmana completa: 155€

Què portar? Aigua, esmorzar, roba i calçat esportiu, tovallola, vestit de bany, xancletes, gorra i protector solar.

Dades del xiquet/a

Autoritze a la direcció de l'Escola d'Estiu de L'Alqueria del Basket, en cas de màxima urgència amb el consentiment i prescripció mèdica, a prendre les decisions mèdic-quirúrgiques necessàries si ha sigut impossible la meua localització.

*Recorde adjuntar la fotocòpia de la Targeta Sanitària o assegurança mèdica. (Arxius d'imatge admesos: .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .BMP Y .PDF)

Dades del pare / mare / tutor:

En acabar la inscripció, rebrà un correu electrònic de confirmació amb la informació rebuda.

Pagaments, terminis i mètode de pagament

Pagament amb tarjeta:

Al final d´ esta pàgina trobarà la opció que li redirigirá a la plataforma TPV per a fer el pagament on-line.

Ingres bancari:

En la cuenta de Caixa Popular:
IBAN: ES29 3159 0009 9623 3942 4422

Suport tècnic

Si té qualsevol incidència tècnica amb la inscripció, escriga al suport tècnic en WhatsApp

WhatsApp 687717491

Adjuntar resguard del ingres bancari (opcional, si adjunta el resguard seleccione el pagament: Inscripció amg ingreso bancari):

(Arxius d'imatge admesos: .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .BMP Y .PDF)

Política de cancel·lació

Els requisits per a poder cancel·lar la inscripció i per a la devolució de l'import total o parcial es troben en aquest enllaç

Política de privacitat

Consentiment exprés i inequívoc:

En compliment de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016, se l'informa que les dades personals que ens ha facilitat seran (o han sigut) incorporats a un registre d'activitats titularitat de FUNDACIÓ VALÈNCIA BASQUET 2000 Amb CIF G96614474 i les finalitats del qual són; la gestió integral de la nostra escola de bàsquet i el mantindre-ho informat de les pròximes novetats i activitats de la Fundació.

Se l'informa també que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, potabilitat, limitació de tractament, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del seu DNI a la següent adreça: BOMBER RAMON DUART, S/N, 46013, VALÈNCIA o a través de valencia.basket@valenciabasket.com així com reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l'interessat considere que FUNDACION VALENCIA BASKET 2000 ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Este sitio utiliza cookies

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies, visite nuestra política de privacidad para mayor información.