Academy 3x3

Preferencia de entreno:

Para más información puedes contactar con el teléfono 689556504 o mediante 3x3@alqueriadelbasket.com

Dades del xiquet/a:


Política de privacitat

Consentiment exprés i inequívoc:

En compliment de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016, se l'informa que les dades personals que ens ha facilitat seran (o han sigut) incorporats a un registre d'activitats titularitat de FUNDACIÓ VALÈNCIA BASQUET 2000 Amb CIF G96614474 i les finalitats del qual són; la gestió integral dels nostres campus de bàsquet i el mantindre-ho informat de les pròximes novetats i activitats de la Fundació.

Se l'informa també que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, potabilitat, limitació de tractament, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del seu DNI a la següent adreça: BOMBER RAMON DUART, S/N, 46013, VALÈNCIA o a través de valencia.basket@valenciabasket.com així com reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l'interessat considere que FUNDACION VALENCIA BASKET 2000 ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Si desitja ampliar més informació sobre la nostra política de privacitat entre en la nostra web www.alqueriadelbasket.com

Gracias por realizar la reserva. Pronto recibiréis otro correo informándoos de horarios definitivos y finalización del proceso.

Este sitio utiliza cookies

Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies, visite nuestra política de privacidad para mayor información.